Türkiye’nin İlk Türk Müziği İlkokulu

2011 yılından itibaren eğitim alanında çok önemli adımlar atan Palet Okulları yenilikçi vizyonu ile bir ilke daha imza atarak ülkemizin ilk Türk Müziği İlkokulu’nu 2019 yılında kurmuştur. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başlayan ve tamamen Türk Müziği temelli bir eğitim modelini uygulayan Palet Türk Müziği İlkokulu; alanında uzman akademisyenlerden, Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarından oluşan ihtisas eğitim kadrosu ile bu ezgi dolu dünyanın kapılarını öğrencilerine sonuna kadar açmıştır.

Ülkemizi uluslararası ölçekte temsil edecek hakiki sanatçıların küçük yaşlarda yetiştirilmesi gerektiği fikrini kendisine düstur edinmiş kurumumuz ilerleyen yıllarda da ortaokul ve lise kademeleriyle öğrencilerimiz ile her zaman beraber olmayı amaç edinmektedir.

Geleneğin gelecek ile buluştuğu bir eğitim anlayışı, müziğin beraberinde getirdiği edep, nezaket ve asalet... Bu duygulara sahip tam donanımlı gerçek sanatçıları yetiştirmek için yola çıkmış olan Palet Türk Müziği İlkokulu, bu sanata yeteneği olan tüm çocuklarımızı renkli çatısı altında buluşturmak istemektedir.

Sınırlı kontenjanı ve çeşitli burs oranlarıyla Türkiye’de ilk defa böylesine bir eğitimin verildiği Palet Türk Müziği İlkokulu yeni öğrencilerini Mayıs ayında yapacağı yetenek sınavı ile seçecektir.

Palet Türk Müziği İlkokulunda Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığının ilkokul müfredatının tamamen uygulandığı okulumuzda, ders programına özel olarak hazırlanmış müzik branş dersleri ilave edilmektedir.

Ud, kanun, keman, ney, tanbur, klâsik kemençe, kabak kemâne, mey, kaval, balaban, ritim sazlar (kudüm/ bendir/ daire), bağlama gibi enstrümanların yer aldığı meslek sazı dersleri, müziğin ilmi detaylarını bulacakları solfej- nazariyat, usûl (ritim) uygulama dersleri, ses eğitimi- repertuvar, oyunlu müzik tarihi, müzik edebiyatı gibi detayları içeren toplu meşk derslerimiz, çocuklar için klâsik (geleneksel) sanatlar dersi gibi sanat eğitimimiz için çok önemli olan dersler çocuklarımız için özel materyal ve teknikler ile yeniden yorumlanmaktadır.

Derslerimizin tümü birbirini tamamlar mahiyettedir. Entelektüel donanımlarının mesleki yetkinliklerine katkıda bulunması hedeflenerek dengeli bir ders dağılımı tasarlanmıştır. Unutulmuş pek çok geleneksel kaynak öğrencilerimiz için tekrar çalışılmış, üstatlarımızın yıllara varan tecrübeleriyle hazırladıkları henüz basılmamış ders notaları okulumuz için yeniden revize edilerek hizmetimize sunulmuştur.

Hiçbir yerde baskısı olmayan bu türden kıymetli eserler ilerleyen yıllarda “Palet” markasıyla yayın hayatına da kazandırılacak ve bir nevi çocuk-sanat literatürü de Palet çatısı altında geliştirilecektir. Bu bağlamda mesleki ders içeriklerimizin detayları şu şekildedir;

Öğrencilerimizin seçecekleri enstrümanlarını teknik ve tarihi bağlamda bihakkın tanınmasına yönelik çalışmaların yapılmasının akabinde, metot ve meşk usûllerinin harmanlandığı bir çizgide mesleki enstrüman eğitimleri, konusunda uzman sanatçı hocaların riyasetinde birebir gerçekleştirilmektedir.

Beden perküsyonundan ritmik kodlama çalışmalarına, renklerle kudüm çalışmalarından ritimli oyunlara ve küçük usûllerin tatbikine kadar pek çok unsur bu derste yapılacaklar arasındadır. Ulaşılan noktada öğrenilen usûlleri temsil eden seviye şarkı, türkü ve ilâhileri bu derste tatbik edilecek diğer unsurlardandır.

Türk Müziği’nin başta çocuklar için bestelenmiş eserlerinin tatbikinin yapılacağı derste ek olarak; dil becerilerini geliştirme çalışmaları (diksiyon & fonetik alanlarının zeminini teşkil edecek çalışmalar kastedilmektedir), ses ve nefes egzersizleri yapılmaktadır. Ayrıca anekdotlarla besteci hayatları, hikâyelerle müzik tarihi, ilâhi icralarıyla mânâ-müzik düzleminde tasavvûfî çalışmalar da bu dersin konuları arasındadır.

1. ve 2. sınıflarda öğrencilere temel teorik nota ve müzik bilgileri bu dersin kapsamı altında gösterilecek olup yine söz konusu ilk yıllarda renklerle nota eğitimi ve nota yerlerini teorik olarak tespit (bona) çalışmaları yaptırılacaktır. Bu aşamalarla temel nota bilgilerini edinen öğrencilerimiz 3. ve 4. sınıflarda solfej okuma çalışmalarına başlayacaktır. Yine söz konusu son yıllarda öğrencilerimize basit makamlar hakkında nazari bilgiler de aktarılacaktır. Solfej çalışmaları kanun sazı eşliğinde yapılmaktadır.

Medeniyetimizde sanat bir bütündür. Mimariden edebiyata, hüsn-ü hat’tan minyatüre, resme, ebruya, tiyatroya, müziğe kadar tüm branşlar hakkında bihakkın bilgi birikimi olan bireyler gerçek anlamda sanatçı olurlar. Disiplinler arası bilgi aktarımını önemseyen eğitim anlayışımızla öğrencilerimiz için medeniyetimizin tüm detaylarına vâkıf olacakları bir ders planlanmıştır.

Palet Türk Müziği İlkokulumuz Hakkında Ne Dediler?

Palet Türk Müziği İlkokulu Çamlıca Kampüsü Fiziki Yapımız

Sanat eğitimi için özel tasarlanmış okulumuz geleneksel mimari izleri taşıyan bir mahiyettedir. Kadim olanla günümüz teknoloji ve ihtiyaçlarının harmanlandığı okul binamız 4 kattan müteşekkil olup orta avlu ve dış bahçe olmak üzere 2 açık alanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra tüm çatılarımız bahçe olarak kullanılabilecek donanıma sahiptir.

Bu kat yüksek tavanlı ve kubbeli sınıfların yer aldığı ve hemen her detayı müzik eğitimi için özel olarak düşünüldüğü ana katımızdır. Okulumuzun tamamı, koridor, ofis ve sınıflarımız birbirinden kıymetli sanatçıların eserleriyle süslenmiştir.

Bu katta kütüphane, nota ve ses arşivi, lutiyer atölyesi, çalışma hücreleri (oda) ve ses kayıt stüdyosu bulunmaktadır.

Kubbeli mimari özelliği ve sahip olduğu bir çatı bahçe alanı ile 1000’e yakın müzik ihtisas kitabının bulunduğu kütüphanemiz sadece öğrencilere değil öğretmen, araştırmacı ve sanatseverlere de hizmet edecek mahiyette oluşturulmuş bir ihtisas kütüphanesidir. Ayrıca kütüphanemiz binlerce kayıt ve albümü içeren ses arşivine de sahiptir. Yine binlerce nota içeren dijital nota arşivi kütüphanemizin donanımları arasındadır.

Bir diğer adıyla da enstrüman yapım atölyesi olan bu alan, konusunda uzman hocaların çalışmalarıyla öğrencilerin icrâ edecekleri sazları daha iyi tanıma ve bu enstrümanların bakım vb. ihtiyaçlarını karşılamalarına ait çalışmaların yapıldığı alandır.

Müzik öğrencilerinin enstrüman çalışmalarını yapabilecekleri yaklaşık iki kişinin sığabildiği ölçekte toplam 13 adet çalışma odası bulunmaktadır.

Son teknoloji ürün ve yazılımların kullanıldığı bu alan profesyonel albüm kayıtlarının yapılabileceği mahiyettedir.

Yapının iç mahallinde, akustik hesaplamalar gözetilerek tasarlanmış tüm detaylar bu katta da mevcut olup daha fazlası orta avlu olarak tabir edilen alanda mevcuttur. Söz konusu katta bulunan tüm sınıfların birer kapı ile açıldığı avlu, özel akustik hesaplamalar ile yapılmıştır. Bu katta ayrıca tam donanımlı bir fen laboratuvarı, yemekhane, idari ve teknik ofisler gibi pek çok farklı birim bulunmaktadır.

En alt kat olarak karşımıza çıkan bu alan, sanat eğitiminin aktivitelerle buluştuğu bir merkez olarak hizmet vermektedir. 140 kişilik bir konser salonunun bulunduğu bu bölüm, sergi alanlarının yanında sahasında tek olan bir Türk Müziği müzesini de barındırmaktadır. Bütün bunların yanında robotik atölyesi, ahşap atölyesi, toplantı odaları, kapalı spor salonu gibi farklı alanlara hizmet eden bölümler yine bu katta bulunmaktadır.

140 kişilik konser salonumuz ahşap işçiliğinin en güzel örneklerine sahip ve teknolojik olarak en son ses ve ışık sistemlerine sahip bir stüdyo sahnedir. Akustik konserlerin yapılabilmesinin yanında, özel olarak bu salon için tasarlanmış bir ses sistemi bulunmaktadır. Dinlenme alanlarından diğer tüm detaylarına kadar özel olan sahnemiz canlı konser kayıtlarının alınabileceği mahiyettedir.

Profesyonel sergileme ekipmanlarına sahip bu alan konser salonun girişinde bulunmaktadır. Katmanlı yapısı ile daha hareketli bir şekilde hizmet vermektedir.

Alanında tek olan bu müze, Türk Müziği tarihinden enstrüman bilgisine, ses kayıt tarihinden bestecilere, bestelere, formlara, usûllere kadar Türk Müziği’nin hemen her alanına temas eder mahiyette tematik bir müzedir.

Standart spor faaliyetlerinin yanında halk oyunları çalışmaları ve geleneksel spor ve oyunların yapılabilmesi için tasarlanmıştır.
0:0