Palet Türk Müziği İlkokulu logo
Hakkımızda Eğitim Kampüste Yaşam Yetenek Sınavı Türk Müziği Müzesi İletişim Youtube kanalımız Instagram hesabımız

Yetenek Sınavı Değerlendirme Kriterleri

Yetenek Sınavımızın (İşitme Sınavımızın) 4 Aşaması

  • Ritim Tekrarı
  • Ses Tekrarı
  • Şarkı Söyleme
  • Ödev Şarkı Geri Dönüşleri

* Alanında uzman 5 kişilik bir jüri tarafından değerlendirme yapılır.

* Tüm değerlendirmeler sonrasında alınabilecek en yüksek puan 40’tır.

RİTİM TEKRARI

Ritmik kodlama tekniği ile adayların bu anlamdaki yetileri ölçülmektedir.

* Alınması hedeflenen tam puan 10’dur.

SES TEKRARI

Değerlendirmeye alınan çocukların yaş aralığı ve verebilecekleri ses sahası sınırlı olduğunda 10 ses ile sınırlı bir değerlendirme yapılmaktadır.

* Alınması hedeflenen tam puan 10’dur.

ŞARKI SÖYLEME

Bu aşamada aday öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkıyı tüm müzikal kaideleri ile doğru bir şekilde söylemesi beklenmektedir.

* Alınması hedeflenen tam puan 10’dur.

ÖDEV ŞARKI GERİ DÖNÜŞLERİ – 1

Bu aşamada aday öğrencilerin daha evvel bilmelerinin mümkün olmayacağı bir şarkı jüri tarafından ilk günde ses kaydı ve sözleri olarak verilir. Amaç; aday öğrencilerin işitsel öğrenim hızların gözlemlemektedir. 5 gün, işitme yetisine sahip bir çocuğun bir şarkıyı tam manasıyla doğru bir şekilde öğrenmesi için yeterli süredir.

Ortalama bir hedef belirlenerek her gün, kendi içerisinde değerlendirilir.

ÖDEV ŞARKI GERİ DÖNÜŞLERİ - 2

Değerlendirme Kriterleri

  1. Sesleri doğru vererek şarkıyı söyleme
  2. Ritmi hızı ve tartımları cihetinde doğru söyleme
  3. Şarkının sözleri doğru ve anlaşılır olması
  4. Günlük ilerleme

* Alınması hedeflenen tam puan 10’dur.

Bir YETEV kuruluşudur. ©2021 Palet Türk Müziği İlkokulu. Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma Metni </code&design> Tukan Ajans